. "Центр розвитку дитини" м. Славутич - Протидія булінгу
ДНЗ "Центр розвитку дитини" м.Славутича
Середа, 22.03.2023, 16:18
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Тримаємо зв'язок
Електронна скринька:
crd2003@ukr.net
Контактні телефони:
(04579)2-83-44 – директор
(04579)2-82-85– вихователь-методист
(04579)2-83-36 – медичний кабінет
Адреса сайту: slavcrd.at.ua

Web-методкабінет


Інформацію оновлено станом на 31.01.2022

Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству

З метою удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року № 2229 (режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19), були затверджені такі нормативно-правові документи:

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі» від 22.08.2018 р. № 654 (ресурс доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-п);
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 22.08.2018 р. № 658 (режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65 8-2018-%D()%ВF); 
 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 02.10.2018 № 1047 (режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami?fbclid=IwAR3y_AAEs055TbXKpyqBCAyq1lXYcOpn2Lu3B_6XC8Tp52_Vdbzx6aQHNHI);
 • указ Президента України від 21.09.2020 № 398 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» (режим до-ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/2020#Text ); 
 • постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145 щодо затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домаш-ньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text )

Звертаємо вашу увагу, що у ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» зазначено:
До повноважень органів управління освітою у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до компетенції належать:

 1. участь у підготовці (перепідготовці, підвищенні кваліфікації) фахівців, які представляють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 2. забезпечення включення до освітніх та виховних програм питань запобі-гання та протидії домашньому насильству;
 3. методичне забезпечення освітніх закладів з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

Навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:

 1. проводять з учасниками освітнього процесу виховну роботу із запобі-гання та протидії домашньому насильству;
 2. повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповно-важені підрозділи органів Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відпо-відних заяв чи повідомлень;
 3. проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії дома-шньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
 4. організовують роботу практичного психолога та/або соціального педа-гога з постраждалими дітьми;
 5. взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запо-бігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 цього Закону;
 6. звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Інформуємо, що Комунальним навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (далі Інститут) упроваджуються: 

 • Програми курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів з проблеми профілактики та попередження домашнього насильства: «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»; «Професійний розвиток учителів у контексті освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини»; «Організація системи роботи з вирішення конфліктів у закладах освіти засобами медіаційних практик»; «Діяльність закладу освіти щодо запобігання та протидії проявів насильства»;
 • Тематичні спецкурси до курсів фахової кваліфікації (для педагогічних працівників закладів освіти):  «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації концепції Нової української школи»; «Ґендерні аспекти самореалізації особистості», «Формування ґендерної культури особистості»,  «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»; «Навички кризового консультування»; «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
 • Навчальні заняття (для усіх категорій педагогічних працівників): «Технологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі»; «Психологічна консультація як один із напрямів діяльності праців-ників психологічної служби»; «Методологічні основи формування готовності до самозберігаючої поведінки при ризику соціального характеру»; «Насильство в сім’ї як соціальна проблема»; «Поняття насилля. Види насилля та наслідки»; «Соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях»; «Соціально-педагогічна робота з батьками в закладах освіти»;  «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»; «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема»;
 • На базі Інституту постійно діє консультаційний онлайн-пункт для працівників психологічної служби системи освіти області, керівників освітніх закладів, педагогічних працівників з питань надання психологічної допомоги дітям та сім’ям, які зазнали насильства, реагування на випадки насильства та взаємодії з іншими органами та службами.

Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном "булінг" розуміється агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя.

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства:

 1. Закон України «Про охорону дитинства»
 2. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
 4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
 6. Закон України «Про освіту»
 7. Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»
 9. Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
 10. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
 11. «Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи
 12. Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”
 13. Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”
 14. Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293”
 15. Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”
 16. Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”
 17. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”
 18. Лист МОН від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII”
 19. Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)”

Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

Протидія булінгу. Користні посилання.

Що таке домашнє насильство, або насильство в сім'ї?
Безпечна школа - Нік Вуйчич (ВІДЕО)

Корисні посилання щодо теми антибулінгу
Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні
Вчимося жити разом
Корисні посилання щодо теми антибілінгу
Презентація "Булінг. Причини, наслідки, шляхи боротьби з насильством"

Корисні посилання щодо теми антибулінгу 

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби 
Кодекс безпечного освітнього середовища
Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом.Базові навички медіації» 
Освітня програма гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» 
Освітня програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 
Пошук

Форма входу

Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Друзі сайту
Управління освіти і науки Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
ЗДО № 1 "Калинка"
ЗДО № 4 "Марите"
ЗДО № 5 "Джерельце"
ЗДО № 6 "Крунк"
ЗДО № 8 "Теремок"

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сайт ДНЗ "Центр розвитку дитини" © 2023 Створити безкоштовний сайт на uCoz